icono español icona Catalana english Icon icône française
logo Pablo Derquiicon burguerMenu

Avís legal

Dades identificativesEn compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: el titular de www.pabloderqui .com (en endavant, el Site) és MT Romero, (des d'ara PABLODERQUI.COM), amb email de contacte pdweb19@gmail.comUsuarisL'accés i/o ús dels portals de PABLODERQUI.COM atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.Ús del lloc webEl Site de PABLODERQUI.COM proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, \ els continguts \) ​​a Internet pertanyents a PABLODERQUI.COM o als seus llicenciants, als quals l'USUARI pot tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús de l'Site. Aquesta responsabilitat s'estén a l'registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que PABLODERQUI.COM ofereix a través del seu Site i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de PABLODERQUI.COM, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. PABLODERQUI.COM es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, PABLODERQUI.COM no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.Protecció de dadesPABLODERQUI.COM compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a PABLODERQUI.COM, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars de l'tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat de l'fitxer creat, la direcció de l'responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat de l'tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, PABLODERQUI.COM informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.Propietat intel·lectual i industrialPABLODERQUI.COM per si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PABLODERQUI.COM o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de PABLODERQUI.COM. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PABLODERQUI.COM. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de PABLODERQUI.COM.Exclusió de garanties i responsabilitatPABLODERQUI.COM no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l'portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.ModificacionsPABLODERQUI.COM es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.Ús de cookiesPABLODERQUI.COM podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar el màxim la navegació de l'USUARI per la seva web. Les cookies s'associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'USUARI. L'usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per PABLODERQUI.COM, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'USUARI d'accedir als Continguts.EnllaçosEn el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, PABLODERQUI.COM no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas PABLODERQUI.COM assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d' aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.Dret d'exclusióPABLODERQUI.COM es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu Site i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.GeneralitatsPABLODERQUI.COM perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva Site exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.Modificacions de les presents condicions i duradaPABLODERQUI.COM podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.Legislació aplicable i jurisdiccióLa relació entre PABLODERQUI.COM i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals competents.

twitter Icontwitter Iconimdb Iconimdb Iconinstagram Iconinstagram Iconyoutube Iconyoutube2 Icon

| |


|

icono español icona Catalana english Icon icône française